Buma Five Kraków

Buma Five Kraków

Obiekt jest piątym budynkiem biurowym w zespole Buma Business Park. W założeniu urbanistycznym stanowi niezależny element w stosunku do zwartej grupy budynków wysokich etapów A, B, C i D zespołu Buma Quattro.

 

Instalacje projektowane :

- automatyk budynkowa

- system zarządzania BMS