Wizualizacja i integracja systemów

Wizualizacja oraz integracja

System wizualizacji i integracji może prezentować, archiwizować i wyświetlać dane w formie wybranej przez użytkownika systemu z kilku niezależnych instalacji i rozwiązań budynkowych.