Wizualizacja oraz integracja

 

Wizualizacja oraz integracja systemów zainstalowanych w budynku realizowana jest poprzez nadrzędny system BMS do którego za pomocą interfejsów komunikacyjnych mogą zostać podłączone wszystkie instalacje budynkowe. Na głównej stacji operatorskiej systemu zainstalowany jest wyspecjalizowany interfejs graficzny, pozwalający na szybką identyfikację i obsługę alarmów.

Wszystkie zdarzenia wyświetlane są w sposób graficzny, z podpowiedziami algorytmów postępowania dla obsługi. Wizualizowane plany architektoniczne budynku ułatwiają szybkie wskazanie lokalizacji zdarzenia. Zdarzenia mogą być uporządkowane według kategorii ważności i wyświetlane w kolorze wskazującym na jego rodzaj oraz status obsługi.

Napisz do nas! Czekamy na wiadomość

Ineco Sp. z o.o.

ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków

NIP: 677-234-88-58
KRS: 0000366216