Systemy pożarowe

System Sygnalizacji Pożarowej

Systemy sygnalizacji pożaru / dźwiękowe systemy ostrzegawcze / systemy oddymiania / gaszenie gazem

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO pozwala na alarmowanie pożarowe, a także na nadawanie komunikatów głosowych, reklamowych lub służy do odtwarzania muzyki na obiektach o znacznej powierzchni.

Systemy oddymiania

Systemy Oddymiania są niezbędne do usuwania lub zmniejszania stężenia dymu, toksycznych, lotnych związków oraz gorącego powietrza z zagrożonej strefy. 

Gaszenie gazem

Stałe urządzenia gaśnicze stosuje się do gaszenia pożaru w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie zastosowanie innych systemów może spowodować niedopuszczalne straty materialne.