Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) ma na celu emisję sygnałów ostrzegawczych
i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie lub przez operatora dla zapewnienia przebywającym w obiekcie osobom bezpieczeństwa oraz umożliwienia im sprawnej ewakuacji. Często system ten jest wykorzystywany do nadawania tła muzycznego w obiektach. W skład instalacji wchodzą kontrolery DSO, wzmacniacze, urządzenia nadające sygnały oraz linie głośnikowe. Podczas

rozmieszczania elementów nagłaśniających dla zapewnienia zrozumiałości nadawanych komunikatów nasi specjaliści zawsze biorą pod uwagę specyficzną akustykę poszczególnych pomieszczeń. Ze względu na konieczność pracy w czasie pożaru, elementy systemu DSO muszą posiadać odpowiednią odporność ogniową.

Napisz do nas! Czekamy na wiadomość

Ineco Sp. z o.o.

ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków

NIP: 677-234-88-58
KRS: 0000366216