Systemy użytkowe

Systemy nagłośnieniowe

Systemy nagłośnieniowe służą do nadawania komunikatów lub tła muzycznego w wyznaczonych strefach.

Systemy parkingowe

Systemy parkingowe to szybkie i efektywne kierowanie ruchem pojazdów na parkingu lub w przypadku jednojezdniowych ramp wjazdowo-wyjazdowych.

Rejestracja czasu pracy

System Rejestracji Czasu Pracy umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych osób.

Systemy rozliczeń

Systemy rozliczeń to rozwiązania umożliwiające realizowanie automatycznych zestawień kosztów określonych usług.