Rejestracja czasu pracy

 

System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych osób obniżając koszty oraz przyczyniając się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy ewidencja czasu pracy realizowana przez system może stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.

 

Pracownik posiadający kartę zbliżeniową lub magnetyczną po przyjściu do pracy przykłada ją do czytnika wejściowego. Od tego momentu naliczany jest jego czas pracy. Wychodząc z zakładu pracownik przykłada kartę do czytnika wyjściowego. Czytniki systemu rejestracji czasu pracy mogą być połączone z systemem kontroli dostępu, co umożliwia automatyczne otwieranie drzwi lub kołowrotów. Połączenie Systemu Rejestracji Czasu Pracy z komputerem zarządzającym wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie obsługujące RCP umożliwia łatwe przygotowywanie raportów czasu pracy i obecności w oparciu o rejestr zdarzeń automatycznie importowany z rejestratorów. Czas pracy zatrudnionego naliczany jest według szczegółowych zasad zdefiniowanych przez operatora programu.

 

Zainstalowanie w zakładzie pracy systemu rejestracji czasu pracy przyczynia się do wzrostu dyscypliny pracowników, ogranicza spóźnienia i wcześniejsze wyjścia z pracy oraz przynosi oszczędności wynikające z obniżenia kosztów pracy.

 

Napisz do nas! Czekamy na wiadomość

Ineco Sp. z o.o.

ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków

NIP: 677-234-88-58
KRS: 0000366216