Systemy teleinformatyczne

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do tworzenie sieci komputerowych, dołączanie telefonów i innych urządzeń pracujących w standardzie IP, zapewnia transfer sygnałów TV i sterowania.

Urządzenia aktywne sieci LAN

Urządzenia aktywne to urządzenia zarządzające ruchem sieciowym w celu jak najlepszej komunikacji podłączonych urządzeń.

Centrale telefoniczne

Centrale telekomunikacyjne to urządzenia do komunikacji z szerokim zakresem usług.

Telewizja naziemna, satelitarna i IPTV

Systemy umożliwiające przesyłanie programów telewizyjnych w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku.