Systemy bezpieczeństwa

System sygnalizacji włamania i napadu

SWIN to system powszechnie stosowany do zabezpieczania przed wtargnięciem na obiekt osób niepowołanych.

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA

Telewizja przemysłowa to system przekazywania i zapisywania obrazu z określonych pomieszczeń lub przestrzeni służący do nadzoru i zwiększenia bezpieczeństwa tych obszarów przez kontrolę wizyjną i archiwizację zdarzeń.

Kontrola dostępu

Systemy Kontroli Dostępu mają na celu ochronę pomieszczeń przed dostępem osób niepowołanych, ochronę mienia, a także rejestrację obecności osób.

Systemy domofonowe, wideodomonofowe oraz interkomowe

Systemy domofonowe mają za zadanie umożliwiać jednostronną lub dwustronną komunikację głosową lub/i video pomiędzy użytkownikami systemu.

Systemy przywoławcze

Instalacje przywoławcze stosowane we wszystkich miejscach, gdzie człowiek może wymagać pomocy i dodatkowej opieki.