Kontrola dostępu

KONTROLA DOSTĘPU

KONTROLA DOSTĘPU

Systemy Kontroli Dostępu mają na celu ochronę pomieszczeń przed dostępem osób niepowołanych, ochronę mienia, a także rejestrację obecności. W zależności od wymaganej skuteczności dostęp do chronionych stref może się odbywać za pomocą kodów alfanumerycznych, za pomocą tzw. kluczy, czyli różnego rodzaju kart dostępowych, a także poprzez odczyt cech biometrycznych uprawnionej osoby.

Kontrolą dostępu mogą zostać objęte pojedyncze pomieszczenia lub grupy pomieszczeń, wjazdy na parkingi, windy. Projekt instalacji obejmuje rozmieszczenie i dokonanie połączeń elementów odpowiedzialnych za pracę systemu (czytników KD, kontaktronów, przycisków wyjścia, modułów i centralek sterujących systemem) oraz integrację i połączenie z systemami pożarowymi, rejestracji czasu pracy, BMS, SSWiN, CCTV. Szczególnie istotna jest integracja z systemem pożarowym, aby w przypadku zagrożenia możliwa była ewakuacja osób ze stref chronionych kontrolą dostępu. Przy projektowaniu instalacji nasi specjaliści zapewniają zabezpieczenie systemu przed działaniami sabotażowymi.

Napisz do nas! Czekamy na wiadomość

Ineco Sp. z o.o.

ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków

NIP: 677-234-88-58
KRS: 0000366216