Systemy Sygnalizacji Pożaru

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) mają za zadanie:

wczesne i bezbłędne wykrycie wszelkich zagrożeń pożarowych, jeszcze zanim się rozprzestrzenią i osiągną rozmiary trudne do opanowania,
zaalarmowanie ludzi znajdujących się w budynku, umożliwiając im szybką i bezpieczną ewakuację,
uruchomienie urządzeń wspomagających bezpieczną ewakuację np. systemów oddymiających,
uruchomienie urządzeń gaszących,
zaalarmowanie odpowiednich służb, w szczególności straży pożarnej.
Wszystkie te czynności w momencie wykrycia zagrożenia pożarowego są wykonywane błyskawicznie i jednocześnie.

W zakres instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru wchodzą elementy detekcyjne (czujki reagujące na dym, płomień, wzrost temperatury oraz ręczne ostrzegacze pożarowe), urządzenia kontrolne i sterujące urządzeniami wykonawczymi (np. klapy pożarowe, sygnalizatory, bramy pożarowe) oraz centrale pożarowe.

Projekt Systemu Sygnalizacji Pożaru obejmuje dobór i precyzyjne rozmieszczenie wszystkich elementów instalacji przeciwpożarowej, wykonanie połączeń linii dozorowych, zasilających, kontrolnych i sterujących. W projekcie uwzględnia się także połączenia z innymi instalacjami (np. oddymiania, gaszenia, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemu nagłośnienia, instalacji wentylacji i wodno-kanalizacyjnej).

Napisz do nas! Czekamy na wiadomość

Ineco Sp. z o.o.

ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków

NIP: 677-234-88-58
KRS: 0000366216