Systemy oddymiania

Systemy Oddymiania

Systemy Oddymiania

Systemy Oddymiania mają za zadanie podnosić poziom bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonych budynkach poprzez usuwanie lub zmniejszanie stężenia dymu, toksycznych, lotnych związków oraz gorącego powietrza z zagrożonej strefy. Umożliwia to sprawne przeprowadzenie ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratowniczych oraz szybsze zlokalizowanie i opanowanie zagrożenia. Zadaniami Systemu Oddymiania, w zależności od sposobu jego działania, są otworzenie klap oddymiających, drzwi i okien napowietrzających oraz uruchomienie wentylacji oddymiającej. System może być uruchamiany automatycznie przez System Sygnalizacji Pożaru lub ręcznie przez operatora. Może być także wykorzystywany do przewietrzania budynku. Projekt systemu oddymiania uwzględnia dobór urządzeń, rozmieszczenie siłowników, przycisków uruchamiania oddymiania i przewietrzania, prowadzenie tras kablowych oraz połączenie z systemem pożarowym.

Napisz do nas! Czekamy na wiadomość

Ineco Sp. z o.o.

ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków

NIP: 677-234-88-58
KRS: 0000366216