Gaszenie gazem

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosuje się do gaszenia pożaru w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie zastosowanie  innych systemów może spowodować niedopuszczalne straty materialne np. w:

pomieszczeniach komputerowych i data center, rozdzielniach elektrycznych, archiwach, bibliotekach, salach wystawowych, muzeach, magazynach substancji łatwopalnych.
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe są systemami wykorzystującymi jako środek gaśniczy różnego rodzaju gazy i aerozle.

Centrale gaszenia gazem są urządzeniami autonomicznymi sterowanymi przez System Sygnalizacji Pożaru lub czujki pożarowe i przyciski uruchamiające gaszenie połączone bezpośrednio z centralą. Aby zminimalizować możliwość nieuzasadnionego uruchomienia gaszenia, w pomieszczeniach gaszonych stosuje się zasadę koincydencji detekcji pożaru poprzez zastosowanie minimum dwóch czujek pożarowych.

W skład systemu wchodzą zbiorniki ze środkiem gaśniczym wyposażone w zawory, system rur rozprowadzających oraz dysze, przez które  uwalniany jest gaz. Skuteczność stałego urządzenia gaśniczego gazowego zależy od profesjonalizmu wykonania projektu, który należy precyzyjnie dostosować do wymagań chronionego pomieszczenia. Parametry dyszy, rurociągów, reduktorów ciśnienia oraz pozostałych elementów są przez naszych specjalistów zawsze tak dobierane, aby w przypadku uruchomienia instalacji gaśniczej, umożliwiły wypełnienie chronionego obszaru gazem gaśniczym o odpowiednim stężeniu w wymaganym dla opanowania zagrożenia czasie.

Napisz do nas! Czekamy na wiadomość

Ineco Sp. z o.o.

ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków

NIP: 677-234-88-58
KRS: 0000366216