Cyklotron - Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Cyklotron - Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Cyklotron Instytut Fizyki Jądrowej PAN – zakończenie budowy 2011r

Cyklotron Proteus wykorzystywany jest obecnie w eksperymentach fizyki jądrowej.

Po zakończeniu inwestycji w 2015 roku pacjenci ze schorzeniami nowotworowymi będą poddawani zaawansowanej radioterapii protonowej na najnowocześniejszym stanowisku gantry z wiązką skanującą. 

 

Instalacje projektowane:

- System Sygnalizacji Pożarowej

- System monitoringu wizyjnego

- System domofonowy

- System kontroli dostępu