Sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją

 

 

Rozwój technologiczny umożliwia zwiększenie komfortu człowieka przy zminimalizowaniu obsługi urządzeń za to odpowiedzialnych. Do sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją stosuje się obecnie zaawansowaną automatykę budynkową.

 

Sterowniki BMS na podstawie wcześniej ustalonych programów i ustawień, ustalają parametry pracy urządzeń HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning). Rola człowieka ogranicza się wyłącznie do podstawowych nastawień dopasowanych do własnych potrzeb.

 

System sterowania ma także za zadanie odnotowywanie i informowanie użytkownika o awariach i nieprawidłowościach pracy systemów HVAC.

 

Projektując system BMS uwzględniamy wszystkie parametry kontrolowanych i sterowanych urządzeń dla zapewnienia niezawodności i integralności z innymi systemami w budynku. Zawsze zwracamy uwagę na zapewnienie powiązania instalacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji tak, aby mogły wzajemnie współpracować i nie zachodziła między nimi nawet najmniejsza kolizja.

Napisz do nas! Czekamy na wiadomość

Ineco Sp. z o.o.

ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków

NIP: 677-234-88-58
KRS: 0000366216