Sterowanie oświetleniem

Jest to system należący do tzw. „inteligentnych instalacji”. Zastosowanie go w obiekcie pozwala na zwiększenie komfortu oraz zmniejszenie wydatków na energię elektryczną czy cieplną. Odpowiednio skonstruowany system sterowania oświetleniem powinien umożliwiać takie funkcje jak: załączanie oświetlenia tylko podczas obecności w danym pomieszczeniu, tworzenie scen świetlnych,  automatyczne włączanie oświetlenia podjazdów i garaży,
sterowanie oświetleniem w zależności od natężenia światła dziennego czy pory dnia (według harmonogramów).


Systemy te mają również możliwość sterowania urządzeniami takimi jak klimatyzacja czy ogrzewanie. Sterowanie systemem może odbywać się za pomocą sterowników bezprzewodowych, tradycyjnych łączników, paneli montowanych na ścianie lub zdalnie za pomocą sieci komputerowej czy BMS. Dzięki posiadanemu przez naszych ekspertów doświadczeniu i znajomości najnowszych technologii, koszty poniesione na projektowanie i wykonanie tego typu instalacji szybko zwracają się w postaci oszczędności na zużywanej energii.

Napisz do nas! Czekamy na wiadomość

Ineco Sp. z o.o.

ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków

NIP: 677-234-88-58
KRS: 0000366216